top of page

Gedragscode ANKO Haarwerk Specialist

1.  Haarwerkers bij HairDoctors at Lanette houden altijd en op de eerste plaats rekening met het welzijn van de cliënt.

2.  Beveelt alleen die technieken, producten en/of dienstverlening aan, die op dat moment het meest bevorderlijk zijn voor de oplossing van het probleem van de betreffende cliënt. Als er geen adequate oplossing is, dan zal verwijzing naar een ander haarwerkbedrijf plaatsvinden.
3. Heeft de verantwoordelijkheid om zich zodanig te gedragen ten opzichte van cliënten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media, dat er respect wordt geoogst voor zijn/haar vak.

4. Zal volledig integer en toegewijd zijn met informatie, producten en dienstverlening naar de cliënten, andere haarwerkbedrijven, betrokken instanties/instellingen en de media toe.

5. Handhaaft in zijn/haar publiciteit betreffende de media, de waarheid en integriteit, zodat ten alle tijden het willens en wetens verstrekken van misleidende informatie niet zal voorkomen.

6. Gebruikt de communicatie met cliënten, andere haarwerkers, betrokken instanties/instellingen en de media geen termen, die nadelig zijn voor ANKO en ANKO Sectie Haarwerken.

7. Garandeert dat behandeling, dienstverlening en nazorg voor cliënten altijd mogelijk is tijdens de reguliere werktijden.

8.  Draagt er zorg voor, dat tijdens het uitoefenen van hun beroep alles conform het gestelde in de Statuten en Huishoudelijk Reglement van ANKO en ANKO Sectie Haarwerken verloopt.

9. Draagt er zorg voor, dat hij/zij volledig op de hoogte is van alle technische ontwikkelingen binnen het beroep.

10. Is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de prijs van te leveren producten en diensten. Het is verboden onderlinge prijsafspraken te maken.

11. Geeft geen vertrouwelijke informatie over cliënten door aan derden, behalve wanneer wettelijke vereisten anders voorschrijven, dan wel als cliënten daar zelf om vragen.

12. Beschermt en respecteert binnen zijn/haar bedrijf het recht op privacy van de cliënten.

13. Draagt er zorg voor, dat alle relevante declaraties van cliënten bij elke zorgverzekeraar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en adequaatheid kunnen worden ingediend.

bottom of page