ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk in de kliniek of online agenda gaan u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en producten van LANETTECosmetic Medical Clinic. 

Artikel 1 - ALGEMEEN

1.1  Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen LANETTE Cosmetic Medical Clinic en een cliënt waarop de kliniek deze voorwaarden van toepassing heeft verklaar, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2  Minimale behandel leeftijd bij LANETTE Cosmetic Medical Clinic is 18 jaar.


Artikel 2 - AFSPRAAK MAKEN

2.1 U kunt een afspraak online inboeken via https://lanette.boekingapp.nl/ 

2.2 Ook heeft u de mogelijkheid om telefonisch uw afspraak te laten inboeken of na uw behandeling een vervolg afspraak in te laten boeken.

2.3  Meerdere reserveringen op verschillende datums al vastleggen is niet mogelijk. U mag wel op één behandeldatum wel diverse behandelingen inboeken. 

2.4  Reserveringen dienen uitsluitend door uw zelf worden ingeboekt. Afspraak maken voor iemand anders is niet mogelijk (ook niet voor uw ega etc). Wij raden je dan aan om een kadobon te geven, zodat de persoon zelf kan kiezen.
2.5  In een behandeling boeking zit geen consult en/of intake gesprekken. Wenst u dit wel, dan dient u die apart in te boeken voor dat u een behandeling boeking maakt. Meer info zie artikel 8


Artikel 3 - KOM OP TIJD OP UW AFSPRAAK

3.1  U dient 10 minuten voor uw afspraak cq behandeltijd aanwezig te zijn.

3.2  Uw specialist staat precies gereed op aangegeven behandeltijd.

3.3  Wanneer u veel vroeger komt maakt u nog even een ommetje of blijft u wachten in uw auto.

3.4  Bij een afspraak wordt gereserveerde tijd speciaal voor cliënt vrij gehouden. Mocht cliënt te laat op de afspraak (dus niet 10 min. voor de behandeltijd) dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel berekend.

3.5. Bent u 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de kliniek, dan mag LANETTE Cosmetic Medical Clinic de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeltarief berekenen.


Artikel 4 - 24-UURS POLICY

4.1 LANETTE Cosmetic Medical Clinic hanteert een 24-uurs policy. Afspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door cliënt of indien de cliënt niet verschijnt, worden door LANETTE Cosmetic Medical Clinic het volledig behandeltarief in rekening gebracht, dit is ongeacht uw redenen of ziektes. Wij houden namelijk rekening met uw komst en plannen daarvoor personeel in, ook houden wij een behandelkamer voor u vrij.  We hebben te maken met vaste lasten en kosten die voor u zijn gemaakt in verband met inplannen van uw behandeling. Facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 14. We hopen op je begrip. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

4.2  Uw afspraak verzetten is alleen mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de betreffende afspraak.

4.3  Annuleren of verzetten kan alleen schriftelijk via e-mail via [email protected] dit kan 24/7 (telefonisch is dit niet mogelijk).

Artikel 5 - VERANTWOORDELIJKHEID CLIËNT

5.1   Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 24-uur van tevoren te verplaatsen.
5.2  U ontvangt bij uw online boeking en/of kliniek boeking een afspraak bevestiging per e-mail.
5.3  Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak via e-mail 2 dagen voor de afspraak een herinnering. Deze e-mail is een service voor onze cliënten en ontslaat een cliënt niet van de eigen verantwoordelijkheid. 

Artikel 6 - AANTAL PERSONEN

6.1  Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor uw behandeling naar de kliniek te komen. Het is ook niet mogelijk om kinderen, vrienden, familie, chauffeur of huisdieren mee te nemen naar de kliniek. 

6.2  Neemt u toch iemand mee, dan wordt toegang geweigerd. Er kan ook niet gewacht worden in onze cliënten wachtkamer. 

6.3  Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.


Artikel 7 - AANBETALING VOOR CLIËNTEN BUITEN DE REGIO
7.1  Bent u woonachtig buiten een straal van 30 kilometer van onze kliniek dan berekenen wij u een aanbetaling.

7.2  Na het maken van een (online) afspraak ontvangt u een factuur, deze kunt u online betalen. Wij berekenen een 50% aanbetaling tarief van uw behandeling. Nadat u factuur is betaald is uw reservering pas definitief. Betaald u niet binnen 24, gaan wij uw boeking annuleren.

7.3  De aanbetaling wordt verrekend met uw behandeltarief, restant kunt u na afloop van de behandeling contant of per pin afrekenen.

7.4  U kunt uw afspraak tot minimaal 24-uur voor aanvang laten verplaatsen naar andere data, Dit kan alleen schriftelijk via e-mail via [email protected] dit kan 24/7 (telefonisch is dit niet mogelijk).
7.5  Datum verzetten binnen 24-uur is niet mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering. De aanbetaling die is gedaan kan niet worden teruggevorderd ongeacht uw redenen of ziektes.
  

7.6  Het is mogelijk met een aanbetaling 1 keer uw afspraak te verzetten
7.7  Na 1e keer datum verzetting is er geen mogelijkheid voor 2e keer datum c.q. je afspraak te verzetten. Je dient jou afspraak dan die te annuleren en een nieuwe afspraak in te plannen met een nieuwe aanbetaling. Er vindt geen restitutie plaats van je eerdere aanbetaling.

2.7  Als jij je afspraak zonder berichtgeving niet nakomt vindt er geen restitutie plaats.

2.8  Jou aanbetaling kan niet worden teruggevorderd bij annulering, er vindt er geen restitutie plaats.
2.9  Bij nieuwe boeking na annulering betaald je opnieuw je aanbetaling kosten van 50% aanbetaling op je nieuwe afspraak. 


Artikel 8 - CONSULT / INTAKE GESPREK

8.1  Wij maken graag kennis met u door middel van een consult gesprek, een volledig advies op maat. Wij vragen voor een consult/intake gesprek een betaling van €20,-. U kunt gelijk na uw consult/intake gesprek een afspraak inplannen bij onze receptiebalie.
8.2  Consult/intake gesprek afspraken kan tot 24-uur voorafgaand verplaatst worden. Bij het niet tijdig doorgeven van je verhindering of data verplaatsing is LANETTE Cosmetic Medical Clinic niet gehouden aan restitutie van de consultbetaling. Voor nieuwe afspraak kan je opnieuw een nieuwe boeking moeten plaatsen online. In een behandeling boeking zit geen consult of intake gesprek.
8.3  In een behandeling boeking zit geen consult en/of intake gesprekken.


Artikel 9 - NIET AFNEMEN BEHANDELING

9.1  Bij het niet afnemen van uw geboekte behandeling moeten de gehele behandelingskosten c.q. honorarium door u moeten worden voldaan. Dit is ongeacht uw redenen of onze kliniek haar redenen. Bij twijfel boekt u eerste een consult of intake gesprek aan. Facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 14.  Wij hebben te maken met vaste lasten en hopen op uw begrip. Hiervoor kun je geen klacht indienen, dient je wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.
9.2  Bij het niet afnemen van uw geboekte behandeling wordt het volledige verschuldigde bedrag, dus 100% van het behandeltarief in rekening gebracht ongeacht je reden of ziektes.

9.3  Bij het niet behandeling afnemen facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 14.

Artikel 10 - TARIEVEN

10.1   LANETTE Cosmetic Medical Clinic vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op deze website. 

10.2  Prijzen van producten zijn zichtbaar op de website www.lanettecosmetics.com
10.3  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten te betalen via pin of via contante. 

10.4  Heeft u een aanbetaling gedaan, dan worden deze verrekend bij uw behandeling. 

10.5  Behandeling laten uitvoeren via latere factuurbetaling is niet mogelijk.


Artikel 11 - KADOBON
11.1   Kadobonnen van LANETTE Cosmetic Medical Clinic zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van afgifte.
11.2  Kadobonnen zijn niet in te leveren na 1 jaar.  Na einddatum is je cadeaubon vervallen, is dus geen geld meer waard.
11.3  Kadobonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.
11.4  Kadobonnen moet in zijn geheel worden opgemaakt, wij geven geen wisselgeld retour.


Artikel 12 - KUURPAKKET 

12.1   Kuurpakket betaling dient bij de eerste behandeling compleet te worden voldaan.  
12.2  Kuurpakketten hebben de aantal behandeling zoals benoemd worden op de pagina van de behandeling. Ook staat daar vermeld om de hoeveel tijd de behandeling moet laten uitvoeren.
12.3  Na afloop van de kuurperiode is dus je kuurpakket vervallen, overgebleven behandelingen worden niet meer uitgevoerd.
12.4  Kuurpakketten kunnen niet tussendoor worden omgezet worden naar andere behandelingen en/of andere kuurpakketten.
12.5  Heeft u uw kuurpakket niet afgemaakt echter u wilt stoppen dan is geld terug vragen niet mogelijk.

Artikel 13 - BEHANDELOVEREENKOMST

13.1   Bij diverse behandelingen moet u een behandelovereenkomst invullen, deze worden u digitaal verstuurd. De behandelovereenkomst moet minimaal 24 uur voor uw behandeling digitaal zijn ingeleverd.
13.2  Bij weigering gevraagde gegevens  in te vullen of weigering ondertekening te plaatsen zal door ons geen behandeling worden uitgevoerd. zal er geen behandeling worden uitgevoerd. Geboekte behandelingskosten c.q. honorarium worden door u worden voldaan.(ongeacht uw redenen of ziektes)


Artikel 14 - FACTUREN

14.1 LANETTE Cosmetic Medical Clinic valt onder de LANETTE Medical Distributor Group heeft haar eigen debiteuren beheer en incasso bureau. Deze hanteert met betrekking tot facturatie de Nederlandse standaard betalingsvoorwaarden. Betalingstermijn facturatie LANETTE Cosmetic Medical Clinic bedraagt uiterlijk 7 dagen. Ga je over tot de standaard voorwaarden met je betaling, dan zijn bijkomende kosten zoals renteboete, incassokosten en incassokosten deurwaarder voor jou eigen rekening. Bij uiterste genood, dus bij uit blijven van uw factuur betaling worden uw persoonlijk gegevens uit handen gegeven aan onze incassobureaus en/of onze deurwaarders.

Artikel 15 - GEHEIMHOUDING

15.1   LANETTE Cosmetic Medical Clinic is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
15.2  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.3  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.


Artikel 16 - INSPANNINGVERPLICHTING

16.1  LANETTE Cosmetic Medical Clinic zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
16.2  Op onze website bij de behandelingen zijn de gemiddelde minimaal aantal behandelingen zichtbaar, u heeft dus geen resultaat bij 1 of minder behandelingen. Echter soms kan het zijn dat uw gewenste resultaat nooit zal behalen, elk persoon, elk huidtype, elk lichaam reageert anders op een behandeling, dit is door ons niet van te voren te voorspellen.
16.4  LANETTE Cosmetic Medical Clinic geeft geen garantie op het behalen van de voor jou gewenste resultaten.
16.5  LANETTE Cosmetic Medical Clinic heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. LANETTE Cosmetic Medical Clinic aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.


Artikel 17 - AANSPRAKELIJKHEID
17.1 Behandeling geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.
17.2 LANETTE Cosmetic Medical Clinic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste thuis producten, onjuiste werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bij twijfel bij uw gezondheid raadpleegt u eerst uw huisarts of overige artsen. Bij twijfels over de uitwerking van verschillende technieken maak je eerst een consult en bespreek je dit met de eventuele behandelaar. LANETTE Cosmetic Medical Clinic is niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan.

17.3 LANETTE Cosmetic Medical Clinic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg, alleen u bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website of kijk op de behandelovereenkomst dat wij u digitaal hebben verstuurd.. Hiervoor kunt u geen klacht indienen, dient u wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

17.4 LANETTE Cosmetic Medical Clinic is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uw eigen toedoen of onkundige zelf behandelingen of zelf medicatie na onze behandeling, alleen u bent hier zelf voor verantwoordelijk. Behandelingen nadien worden door ons geweigerd, u kunt ons niet verplichten om uw onjuiste en onkundige zelf behandelingen te corrigeren. 


Artikel 18 - HUISREGELS

18.1  Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info


Artikel 19 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

19.1   De cliënt voorziet LANETTE Cosmetic Medical Clinic voor de eerste behandeling van alle noodzakelijke persoonlijke gegevens. 

19.2  LANETTE Cosmetic Medical Clinic neemt de noodzakelijke persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd klantensysteem . 

19.3  LANETTE Cosmetic Medical Clinic behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

19.4  LANETTE Cosmetic Medical Clinic zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. Voor meer info​ .


Artikel 20 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

20.1  LANETTE Cosmetic Medical Clinic heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
20.2  LANETTE Cosmetic Medical Clinic meldt gelijk de diefstal altijd bij de politie. Wij werken met beveilig camera's, deze worden dan gebruikt op onze socials en overhandigd aan de politie.

Artikel 21 - APPARATUUR & PRODUCTEN

21.1  LANETTE Cosmetic Medical Clinic werkt met de beste CE goedgekeurde apparatuur en producten vanuit Europa, ons personeel is daar speciaal voor opgeleid. Wij verwachten van u als cliënt dat u van onze producten en apparatuur afblijft.
21.2  Komt u wel aan ons apparatuur of aan onze producten, voor welke redenen dan ook,  zal toegang in onze kliniek worden geweigerd. U kunt geen nieuwe afspraak inboeken, ook online boekingen worden door ons geweigerd. 


Artikel 22 - BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE Cosmetic Medical Clinic het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder opgaaf van reden.

Artikel 23 - RECHT

Op elke overeenkomst tussen LANETTE Cosmetic Medical Clinic  en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 24 - CONTRA INDICATIES

  • Zwanger is of borstvoeding geeft
  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv
  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied
  • Pacemaker of elektrische implantaten
  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied
  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 tot 12 maanden)
  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied
  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)

Artikel 25 - KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE Cosmetic Medical Clinic. De kliniek moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht worden doorgestuurd naar onze tussen personen van het landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of tussenpersoon en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat.