top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bij het aangaan van een afspraak die persoonlijk gemaakt is in de kliniek, telefonisch of via onze online agenda gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 - Algemeen
1. 1  Deze Algemene Voorwaarden (AV) hebben betrekking op alle (reclame)uitingen, diensten, producten en materialen van LANETTE Aesthetic Skin Clinics (LANETTE) en alle daaraan verbonden (al dan niet vrijgestelde) medici en cosmetische consulenten. Wanneer er specifieke overeenkomsten worden gesloten, zoals behandelovereenkomsten met cliënten, worden deze AV geacht daar onderdeel van uit te maken.
1.2  Minimale behandel leeftijd bij LANETTE is 18 jaar.

 

Artikel 2 - AFSPRAAK MAKEN 
2.1  Je kunt een afspraak online inboeken via https://lanette.boekingapp.nl/

2.2  Na je behandeling kun je gelijk een vervolg afspraak inplannen bij onze receptie. 
2.3  Behandel afspraken reserveren is mogelijk per reservering, meerdere afspraken gelijk inplannen over verschillende dagen is niet mogelijk.
2.4  Is jou woonadres buiten onze regio, dus buiten 20 km of meer, dan ontvang je van ons een aanbetalingsfactuur van 50% van je behandelkosten.

 

Artikel 3- VERANTWOORDELIJKHEID CLIËNT

3.1   Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om een afspraak goed te noteren, deze op te volgen of minimaal 48-uur van tevoren te verplaatsen.
3.2  Je ontvangt bij jouw online boeking en/of kliniek boeking een afspraak bevestiging per e-mail.
3.3  Om te voorkomen dat een afspraak wordt vergeten, sturen wij van iedere afspraak via e-mail 2 dagen voor de afspraak een herinnering. Deze e-mail is een service voor onze cliënten en ontslaat een cliënt niet van de eigen verantwoordelijkheid. 

 

Artikel 4 - 48-UURS POLICY

4.1  LANETTE Aesthetic Skin Clinics hanteert een 48-uurs policy.

4.2  Binnen 48 uur kan je afspraak niet meer verzetten/verplaatsen, echter alleen annuleren.
4.3  Annuleren of verzetten is alleen schriftelijk mogelijk via e-mail aan lanette-administratie@kpnmail.nl  (niet telefonisch of via whatsapp). 
4.4  Wanneer je binnen 48 tot 24 uur voor je afspraak annuleert, zullen we 50% van de behandel tarief in rekening brengen voor de geboekte tijd die we voor jou hebben vrijgehouden.
4.5  Wanneer je binnen 24 uur voor je afspraak annuleert, zullen we 100% van de behandel tarief in rekening brengen voor de geboekte tijd die we voor jou hebben vrijgehouden.
4.6  Ook bij "no show" bij je behandeling berekenen wij 100% van het behandeltarief voor de geboekte tijd die we voor jou hebben vrijgehouden. Bovenop de 100% behandeltarief berekening wij € 20 administratiekosten voor het maken van de factuur inclusief betalingslink.  
4.7 Consult kosten worden zoals hierboven ook berekend 50% bij annulering tussen 48 tot 24 uur en na 24 uur berekenen wij 100%. De standaard intake consult kosten zonder afname van behandeling is € 40. Bij no show berekenen wij daarboven op € 20 administratiekosten voor het maken van de factuur inclusief betalingslink. Voor meer info zie artikel 10.
4.8  Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering. 

4.9  Wij hanteren onze annuleertarieven zoals hierboven benoemd ongeacht de reden (ook COVID is geen geldige reden). Wil je annuleringskosten voorkomen? Stuur dan gerust iemand anders: een vriendin, familielid of collega.
4.10  Let op dat de gestuurd facturen op tijd worden betaald. Voor meer info zie artikel 9.

 

Artikel 5 - KOM OP TIJD OP UW AFSPRAAK

5.1  Je dient 10 minuten voor jou afspraak /behandeltijd aanwezig te zijn.

5.2  De specialist staat precies gereed op aangegeven behandeltijd.

5.3  Wanneer je veel vroeger komt maakt je nog even een ommetje of blijft je wachten in jouw auto zitten.

5.4  Bent je 1 tot 9 minuten te laat dan je behandeltijd, dan gaat dat van jouw behandelingstijd af. Wij zijn niet verantwoordelijk voor je verhindering in welke omstandigheden dan ook.

5.5  Bent je 10 minuten te laat dan jouw behandeltijd, dan mag LANETTE de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeltarief in rekening brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering in welke omstandigheden dan ook.

 

Artikel 6 - AANTAL PERSONEN

6.1  Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor jouw behandeling naar de kliniek te komen. Het is ook niet mogelijk om kinderen, vrienden, familie, chauffeur of huisdieren mee te nemen naar de kliniek. 

6.2  Neemt je toch iemand mee, dan wordt toegang geweigerd. Er kan ook niet gewacht worden in onze cliënten wachtkamer. 

6.3  Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.

 

Artikel 7 - NIET AFNEMEN BEHANDELING

7.1  Bij het niet afnemen van jouw geboekte behandeling moeten de gehele behandelingskosten door jou moeten worden voldaan. Dit is ongeacht jouw redenen of onze kliniek haar redenen. Bij twijfel boekt je eerste een intake consult. Facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 9.  Wij hebben te maken met vaste lasten en hopen op je begrip. Hiervoor kun je geen klacht indienen, dient je wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.
7.2  Bij het niet afnemen van jouw geboekte behandeling wordt het volledige verschuldigde bedrag, dus 100% van het behandeltarief in rekening gebracht ongeacht je reden of ziektes.

7.3  Bij het niet behandeling afnemen facturen worden normaal behandeld zoals benoemd bij artikel 9.

 

Artikel 8 - TARIEVEN

8.1   LANETTE vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op deze website. 

8.2  De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten te betalen via pin of via contante. 

8.3  Behandeling laten uitvoeren via latere factuurbetaling is niet mogelijk

8.4  LANETTE heeft het recht zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking via nieuwbrief, mondeling of socials, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de patiënt/cliënt. 

 

Artikel 9 - FACTUREN & INCASSO

9.1  LANETTE valt onder de LANETTE Medical Distributor Group en heeft haar eigen debiteuren beheer en incasso afdeling. Deze hanteert met betrekking tot facturatie de Nederlandse standaard betalingsvoorwaarden. Betalingstermijn facturatie LANETTE  is binnen 24 uur tot uiterlijk 7 dagen.
9.2  Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de behandelingsovereenkomst voortvloeiende (betaling)verplichtingen.
9.3  Bij openstaande facturen na de betalingstermijn van uiterlijk 7 dagen, gaat u over na ons hoofdkantoor afdeling Incasso & Debiteuren beheer van Lanette Medical Distributor Group. 
9.3  Heeft opdrachtgever de betaling zijn of haar factuur niet voldaan binnen 30 dagen (na diverse betalingsverzoeken) dan geeft Lanette Medical Distributor Groep de incasso uit handen aan een extern incassobureau.
9.4   Nadat jouw factuur door ons uit handen is geven aan externe incassobureau zijn bijkomende kosten zoals renteboete, incassokosten en deurwaarder kosten voor jouw rekening.
9.5  Bij bedreigingen in welke aard dan ook aan een van onze medewerkers Lanette zal aangifte worden gedaan. 
9.6  Bij het aangaan van een afspraak die persoonlijk gemaakt is in de kliniek, telefonisch of via onze online agenda gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Daaruit vloeiende bent u akkoord gegaan met de betalingsplichten van onze diensten, 48-uur policy kosten en no show kosten. Hierover kan nadien niet meer onderhandeld worden.
9.7  Indien LANETTE meer of hogere kosten heeft gemaakt welke noodzakelijk zijn, zijn deze voor rekening van Opdrachtgever. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 10 - CONSULT VOORWAARDEN

10.1  Consult zijn gratis als je gelijk na je consult een behandeling afneemt.

10.2  Wil je na je consult toch je behandeling laten uitvoeren maar op een andere dag dan boeken we gelijk een afspraak voor je in. Je betaald wel je consult kosten van € 40, echter die worden verrekend bij je 1e behandeling.

10.3  Wil je na je consult GÉÉN behandeling gelijk laten uitvoeren en wil je er nog over na denken dan berekenen wij wel je consult kosten van € 40. Die kunnen betaald worden bij onze receptie balie.

10.4  Consult boekingen kan je annuleren of laten verzetten tot 48 uur voor je afspraak via lanette-administratie@kpnmail.nl

10.5  Bij annuleren van intake consult tussen de 48 tot 24 uur voor je afspraak betaal je 50% van het  consult tarief.

10.6  Bij annuleren van intake consult vanaf 24 uur voor je afspraak betaal je 100% van het consult tarief.

10.7  Bij "no show" op je intake consult afspraak berekenen wij 100% van het consult tarief. Daarboven bereken wij € 20 administratiekosten voor het maken van de factuur inclusief betalingslink.

10.8  Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw verhindering. Wij hanteren onze annuleertarieven zoals hierboven benoemd ongeacht de reden (ook COVID is geen geldige reden). Wil je annuleringskosten voorkomen? Stuur dan gerust iemand anders: een vriendin, familielid of collega.

10.9  Let op dat de gestuurd facturen op tijd worden betaald. Voor meer info zie artikel 9.

 

Artikel 11 - BEHANDELOVEREENKOMST

11.1   Bij diverse behandelingen moet u een behandelovereenkomst invullen, deze worden u digitaal verstuurd. De behandelovereenkomst moet minimaal 24 uur voor uw behandeling digitaal zijn ingeleverd.
11.2  Bij weigering gevraagde gegevens in te vullen of weigering ondertekening te plaatsen zal door ons geen behandeling worden uitgevoerd. zal er geen behandeling worden uitgevoerd. Geboekte behandelingskosten c.q. honorarium worden door u worden voldaan.(ongeacht uw redenen of ziektes)

 

Artikel 12 - INSPANNINGVERPLICHTING

12.1  LANETTE zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
12.2  Gemiddeld aantal behandelingen kunt u aanvragen via "intake consult", wij geven u de gemiddelde standaard aantal behandelingen op. Je hebt dus geen gewenste resultaat bij 1 of minder behandelingen waar je minimaal 12 behandelingen van moet afnemen.
12.3  Echter soms kan het zijn dat uw gewenste resultaat nooit zal behalen, elk persoon, elk huidtype, elk lichaam reageert anders op een behandeling, dit is door ons niet van te voren te voorspellen.
12.4  LANETTE geeft geen garantie op het behalen van de voor jou gewenste resultaten.
12.5  LANETTE heeft ten aanzien van de door haar behandelde cliënten een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met de cliënt en/of opdrachtgever zal zij zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. LANETTE aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn. Dit is in overeenstemming met geldende jurisprudentie en regelgeving.

 

Artikel 13 - KADOBON
13.1   Kadobonnen van LANETTE zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van afgifte.
13.2  Kadobonnen zijn niet in te leveren na 1 jaar.  Na einddatum is je cadeaubon vervallen, is dus geen geld meer waard.
13.3  Kadobonnen zijn niet in te wisselen voor contanten.
13.4  Kadobonnen moet in zijn geheel worden opgemaakt, wij geven geen wisselgeld retour.

 

Artikel 14 - GEHEIMHOUDING

14.1   LANETTE is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
14.2  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.3  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID
15.1  Behandeling geschiedt op eigen risico van de opdrachtgever.
15.2  LANETTE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de kliniek is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, eerdere behandelingen elders, medicijngebruik, gebruik van onjuiste thuis producten, onjuiste werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Bij twijfel bij je gezondheid raadpleegt u eerst jouw huisarts of overige artsen. Bij twijfels over de uitwerking van verschillende technieken maak je eerst een consult en bespreek je dit met de eventuele behandelaar. LANETTE is niet aansprakelijk voor eventuele uiterlijke schade of gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). Alle behandelingen gaat u vrijwillig aan met de mogelijke risico’s van o.a pigmentatie, hyperpigmentatie, zwelling of andere (uiterlijke) letsels. De behandelingen geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid. Er kan geen enkele resultaatverbintenis, klacht, letsel schade benoeming of aansprakelijkheid worden aangegaan.

15.3  LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste nazorg, alleen u bent hier zelf voor verantwoordelijk. Bij twijfel raadpleeg onze website of kijk op de behandelovereenkomst dat wij je digitaal hebben verstuurd.. Hiervoor kunt je geen klacht indienen, dient je wel een klacht in dan zal deze worden afgewezen.

15.4  LANETTE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door uw eigen toedoen of onkundige zelf behandelingen of zelf medicatie na onze behandeling, alleen jij zelf bent hier zelf voor verantwoordelijk. Behandelingen nadien worden door ons geweigerd, je kunt ons niet verplichten om jouw onjuiste en onkundige zelf behandelingen te corrigeren. 

 

Artikel 16 - HUISREGELS

16.1  Onze huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden. Meer info

 

Artikel 17 - PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

17.1   De cliënt voorziet LANETTE voor de eerste behandeling van alle noodzakelijke persoonlijke gegevens. 

17.2  LANETTE neemt de noodzakelijke persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd klantensysteem . 

17.3  LANETTE behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

17.4  LANETTE zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. Voor meer info​ .

 

Artikel 18 - BESCHADIGINGEN & DIEFSTAL

18.1  LANETTE heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
18.2  LANETTE meldt gelijk de diefstal altijd bij de politie. Wij werken met beveilig camera's, deze worden dan gebruikt op onze socials en overhandigd aan de politie.

 

Artikel 19 - APPARATUUR & PRODUCTEN

19.1  LANETTE werkt met de beste CE goedgekeurde apparatuur en producten vanuit Europa, ons personeel is daar speciaal voor opgeleid. Wij verwachten van u als cliënt dat u van onze producten en apparatuur afblijft.
19.2  Komt u wel aan ons apparatuur of aan onze producten, voor welke redenen dan ook,  zal toegang in onze kliniek worden geweigerd. U kunt geen nieuwe afspraak inboeken, ook online boekingen worden door ons geweigerd. 

 

Artikel 20 - BEHOORLIJK GEDRAG

20.1  De cliënt behoort zich in de kliniek behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LANETTE het recht de cliënt de toegang tot de kliniek te weigeren zonder opgaaf van reden.
 

Artikel 21 - RECHT

21.1 Op elke overeenkomst tussen LANETTE en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 

Artikel 22 - KLACHTEN

22.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan LANETTE . De kliniek moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Tevens zal uw klacht worden doorgestuurd naar onze tussen personen van het landelijk onderzoeksbureau. Klachten worden nadien doorgezet naar behandelende verzekering en/of tussenpersoon en/of eventueel onze bedrijfsadvocaat van LXA advocaten Den Bosch.
22.2 Alle juridische ontwikkelingen geeft LANETTE uit handen aan LXA advocaten Den Bosch.

 

Artikel 23 - TOEPASSELIJK RECHT

23.1 Op de rechtsverhouding tussen LANETTE en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

23.2 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen LANETTE en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Den Bosch.
 

Artikel 24 - CONTRA INDICATIES

  • Zwanger is of borstvoeding geeft

  • Hartklachten, kanker, diabetes, aids of hiv

  • Eczeem, psoriasis, herpes simplex of zweren in behandelgebied

  • Pacemaker of elektrische implantaten

  • Tatoeages of permanente make-up in behandelgebied

  • Botox, fillers of andere injecties in behandelgebied (minder dan 3 tot 12 maanden)

  • Plastische chirurgie ingreep nog niet hersteld in behandelgebied

  • Microdermabrasie of chemische peeling in behandelgebied (minder dan 3 maanden)

 

Artikel 25 VOORWAARDEN LOYALTY SPAARPUNTEN


- spaarpunten zijn inwisselbaar op verzorgingsproducten (gezicht, lichaam, haren) en health producten.
- spaarpunten zijn inwisselbaar je volgende standaard behandeltarieven.

- spaarpunten zijn persoonlijk (zowel voor het sparen als voor inleveren van je spaarpunten).
- spaarpunten zijn niet overdraagbaar naar andere personen.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor contanten.
- inwisselen van de punten is niet te combineren met lopende kortingsacties.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar bij verlengde kuurpakket behandeltarieven.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar bij kuurpakket tarieven.

- spaarpunten zijn niet inwisselbaar bij maand deals behandelingen.
- spaarpunten zijn niet in
wisselbaar bij acties op behandelingen.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar bij sale verzorgingsproducten.
- spaarpunten zijn niet in
wisselbaar bij acties op verzorgingsproducten.

- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van make-up.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van beauty producten.

- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van overige cosmetica producten.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van sieraden.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van haar accessoires.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van mode accessoires.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van tools.
- spaarpunten zijn niet inwisselbaar op aankoop van haarstukken of pruiken.

 

bottom of page