top of page

HUISREGELS 

Onderstaande huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden.

Roken

Roken in en vóór de kliniek is verboden.

Buiten aan de voorzijde van LANETTE Medical Esthetic Clinic is roken niet toegestaan. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.

Mobiele telefonie

We stellen het erg op prijs als u bij LANETTE Medical Esthetic Clinic , wachtruimte en behandelkamers, geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Mobiele telefoon dient u achter te laten in uw handtas in de locker in de gaderobe. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw telefoon uit te schakelen of de ‘tril/stil’-functie in te schakelen.

Foto's en Filmen
Mobiel meenemen naar uw behandelkamer of elders in het LANETTE Medical Esthetic Clinic is niet mogelijk. Mobiel telefoon of andere foto en filmtoestellen zijn verboden bij LANETTE Medical Esthetic Clinic.  U dient alle camera's en telefoon achterlaten in door ons aangeboden opbergruimte. 
Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan. Tijdens de behandeling en overige ruimtes is niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf of personeel. Wij werken uitsluitend volgens de regels van de "privacywetgeving".

Bij LANETTE Medical Esthetic Clinic zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. LANETTE Medical Esthetic Clinic is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw lesgeld. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch.

Alcohol, drugs en wapens

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs bij LANETTE Medical Esthetic Clinic niet toegestaan.

Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.

Diefstal en vandalisme

Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen.

In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Aansprakelijkheid

U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken.

LANETTE Medical Esthetic Clinic is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aantal personen op uw afspraak

Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor 1 behandeling naar de kliniek te komen.

Het is niet mogelijk om kinderen en huisdieren mee te nemen naar LANETTE Medical Esthetic Clinic.

Neemt u toch úw chauffeur mee dan zal hij/zij in de wachtkamer moeten blijven wachten.

Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.

Aanwijzingen medewerkers en overtredingen

Aanwijzingen van medewerkers van LANETTE Medical Esthetic Clinic dienen opgevolgd te worden.

Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de salon.

Agressie, geweld en intimidatie

Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de kliniek niet getolereerd.

Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen

In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een kliniek verbod krijgen.

Hierbij werken we nauw samen met politie en justitie.

Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de politie.

Als bewust gedragsregels overschreden worden kan LANETTE Medical Esthetic Clinic sancties opleggen aan de overtreder.

Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie. 

Tot slot

Verder vinden wij het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden.

Wij hopen dat u dat ook zult doen. Als u nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten heeft horen wij dat graag van u.

Wij hopen op een lange en gezonde behandelrelatie met u.

bottom of page