Skin Institute & Hair Spa Clinic
LANETTE

LANETTE

HuidinstituutHUISREGELS 

Onderstaande huisregels helpen ons om u optimale service en de beste behandelingen aan te bieden.

Roken

Roken in en vóór de salon / instituut is verboden.
Buiten aan de voorzijde van LANETTE I Huidinstituut is roken niet toegestaan. Dit rookbeleid geldt ook voor de elektrische sigaret.


Mobiele telefonie
We stellen het erg op prijs als u bij LANETTE Huidinstituut, wachtruimte en behandelkamers, geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw telefoon uit te schakelen of de ‘tril/stil’-functie in te schakelen.


Fotograferen en filmen
Medewerkers van LANETTE Huidinstituut en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden.
Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming te geven.
Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan.


Alcohol, drugs en wapens

Het gebruiken of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs bij  LANETTE Huidinstituut niet toegestaan.
Bezit van wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is verboden.


Diefstal en vandalisme
Bij diefstal en/of vandalisme wordt er aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen.
LANETTE Huidinstituut In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.


Aansprakelijkheid
U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken.
LANETTE Huidinstituut is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.

Aantal personen op uw afspraak 
Het is niet mogelijk om met meerderen tegelijk voor 1 behandeling naar de salon te komen.
Het is niet mogelijk om kinderen en huisdieren mee te nemen naar LANETTE Huidinstituut
Neemt u toch úw chauffeur mee dan zal hij/zij in de wachtkamer moeten blijven wachten.
Toeschouwers bij een behandeling zijn niet welkom.


Aanwijzingen medewerkers en overtredingen
Aanwijzingen van medewerkers van LANETTE Huidinstituut dienen opgevolgd te worden.
Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van de salon.


Agressie, geweld en intimidatie
Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie wordt in de clinic niet getolereerd.
Bij ongewenst gedrag worden direct maatregelen genomen
In het ergste geval kunnen patiënten of bezoekers die zich misdragen een clinic verbod krijgen.
Hierbij werken we nauw samen met politie en justitie.
Bij incidenten beschikken medewerkers over speciale maatregelen en instructies om rechtstreeks in contact te treden met de politie.
Als bewust gedragsregels overschreden worden kan LANETTE Huidinstituut sancties opleggen aan de overtreder.
Als er sprake is van een strafbaar feit, doen medewerkers aangifte bij de politie. 


Tot slot
Verder vinden wij het belangrijk mensen te behandelen zoals wij zelf behandeld zouden willen worden.
Wij hopen dat u dat ook zult doen. Als u nog vragen, opmerkingen of verbeterpunten heeft horen wij dat graag van u.
Wij hopen op een lange en gezonde behandelrelatie met u.