top of page
41228 (1).jpg

PRIVACYREGLEMENT

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en

in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
 

Persoonsgegevens

Bij een bezoek aan Esthetisch Centrum Lanette zijn wij genoodzaakt onze cliënten een aantal persoonsgegevens te vragen. wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Europese privacyregelgeving, de AVG. Wij zullen bij de verwerking van persoonsgegevens dan ook zeer zorgvuldig te werk gaan en alle voorschriften uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere privacyregelgeving in acht nemen.
 

Bewaartermijn
Uw persoonlijke gegevens worden door ons bewaard tot maximaal 36 maanden na uw laatste behandeling bezoek. Na deze 36 maanden worden al uw gegevens in onze agenda systeem verwijderd. Boekt u pas na 36 maanden cq na uw gegevens verwijdering weer een afspraak in dan gaan wij u opnieuw vragen naar uw complete persoonsgegevens. 

 

Foto's en Filmen

Mobiel meenemen naar uw behandelkamer of elders in het Esthetisch Centrum Lanette is niet mogelijk. Mobiel telefoon of andere foto en filmtoestellen zijn verboden bij Esthetisch Centrum Lanette. U dient alle camera's en telefoon achterlaten in door ons aangeboden opbergruimte. Ook het maken van geluidsopnamen en het opnemen van gesprekken met mobiele telefoons is niet toegestaan. Tijdens de behandeling en overige ruimtes is niet toegestaan om foto of video opnames te maken van uzelf of personeel. Wij werken uitsluitend volgens de regels van de "privacywetgeving".
 

Bij Esthetisch Centrum Lanette zijn mobiele telefoons en camera`s niet toegestaan. Esthetisch Centrum Lanette is een foto, beeldopname en telefoonvrije zone. Smokkelt u toch stiekem uw mobiele toestel of camera mee naar binnen, dan zal u per direct het pand moeten verlaten zonder teruggave van uw behandeltarief. Illegale opnames zijn strafbaar met een boete of aansprakelijk aanstelling via onze bedrijfsadvocaat van LXA Law Firm advocatenbureau Den Bosch.
 

Waarvoor verwerken bij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor het uitvoeren van al onze behandelingen. Verder verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, waaronder het analyseren van persoonsgegevens om gerichte aanbiedingen te kunnen doen en verder voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Uiteraard verwerken we dan alleen de gegevens die daarvoor nodig zijn. Met andere woorden: we zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereiken zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 

Bijzondere persoonsgegevens

Voor een aantal behandelingen is het voor ons noodzakelijk semi medische gegevens te verwerken. Deze gegevens krijgen wij van u of – met diens machtiging- van onze specialisten. De verwerking van semi medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van onze specialisten. Semi medische gegevens worden door de specialisten alleen aan anderen binnen Esthetisch Centrum Lanette verstrekt als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Op deze andere personen rust in een dergelijk geval dezelfde geheimhoudingsplicht als op de arts uit hoofde van zijn beroepsgeheim.

Wij hebben een elektronisch patiëntendossier op een externe server zodat gestolen computers en/of laptops geen enkele informatie over onze cliënten bevatten. Daarnaast is dit systeem beschermd met wachtwoorden zodat alleen specialist of de arts bij de medische gegevens kan. Ander personeel kan beperkt de cliënt gegevens inzien.

bottom of page